Home > Baza wiedzy > KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego

KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego

awelumab

W styczniu 2021 roku Komisja Europejska zatwierdziła immunoterapię awelumabem jako leczenie podtrzymujące pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym, którzy odpowiedzieli na leczenie chemioterapią na bazie platyny. Rak urotelialny stanowi blisko 90% diagnozowanych przypadków rak pęcherza moczowego.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku została oceniona w badaniu klinicznym III fazy JAVELIN Bladder 100 (NCT02603432). Awelumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne, którego działanie jest skierowane na białko nazywane ligandem białka zaprogramowanej śmierci (PD-L1). Immunoterapia awelumabem został zatwierdzona przez FDA na terenie Stanów Zjednoczonych – w tym samym wskazaniu – w czerwcu 2020 roku.

Dla przypomnienia, immunoterapia z wykorzystaniem cząsteczki awelumab została zarejestrowana w 2017 roku przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem z komórek Merkla.

PRZEJDŹ DO: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

źródło: https://immuno-oncologynews.com

Powiązane materiały
rak pęcherza refundacja immunoterapii
Refundacja: immunoterapia w leczeniu uzupełniającym raka urotelialnego
co w zdrowiu immunoterapia
Rak pęcherza moczowego – immunoterapia dla szczęściarzy?
immunoterapia niwolumab rak urotelialany
Prezes AOTMiT: immunoterapia w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”
rak urotelialny
Komisja Europejska: immunoterapia w leczeniu adjuwantowym raka urotelialnego