Home > Baza wiedzy > KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego

KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego

awelumab

W styczniu 2021 roku Komisja Europejska zatwierdziła immunoterapię awelumabem jako leczenie podtrzymujące pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym, którzy odpowiedzieli na leczenie chemioterapią na bazie platyny. Rak urotelialny stanowi blisko 90% diagnozowanych przypadków rak pęcherza moczowego.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku została oceniona w badaniu klinicznym III fazy JAVELIN Bladder 100 (NCT02603432). Awelumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne, którego działanie jest skierowane na białko nazywane ligandem białka zaprogramowanej śmierci (PD-L1). Immunoterapia awelumabem został zatwierdzona przez FDA na terenie Stanów Zjednoczonych – w tym samym wskazaniu – w czerwcu 2020 roku.

Dla przypomnienia, immunoterapia z wykorzystaniem cząsteczki awelumab została zarejestrowana w 2017 roku przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem z komórek Merkla.

PRZEJDŹ DO: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

źródło: https://immuno-oncologynews.com

Powiązane materiały
rak urotelialny
Komisja Europejska: immunoterapia w leczeniu adjuwantowym raka urotelialnego
awelumab, rak komórek Merkla
Awelumab w leczeniu raka z komórek Merkla
Atezolizumab (immunoterapia anty-PD-L1) w leczeniu nowotworów
Immunoterapia w leczeniu pacjentów z urotelialnym rakiem pęcherza moczowego