Home > Centrum prasowe > Immunoterapia raka trzustki – trwają badania

Immunoterapia raka trzustki – trwają badania

immunoterapia raka trzustk

Podczas tegorocznego kongresu onkologicznego w Atlancie zorganizowanego przez organizację American Association for Cancer Research (AACR19) zaprezentowano obiecujące wyniki dotyczące skojarzenia immunoterapii oraz klasycznej chemioterapii w leczeniu przerzutowego raka trzustki.

Przedstawione dane pochodziły z badania fazy Ib prowadzonego w kooperacji kilku podmiotów zaangażowanych w poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych: organizacji Cancer Research Institute (CRI), the Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI) z siedzibą w San Francisco oraz firmy Bristol-Myers Squibb (BMS).

W jego toku pacjenci z zaawansowanym rakiem trzustki byli poddaniu leczeniu z wykorzystaniem kombinacji czterech różnych leków wykorzystujących odmienne mechanizmy działania. Dwa leki należą do katalogu standardowej chemioterapii stosowanej w raku trzustki, a dwa do tzw. immunoterapii nowotworów (przeciwciało anty-PD-1: niwolumab oraz eksperymentalna cząsteczka anty-CD40: APX005M).

Zdaniem ekspertów, wartość terapeutyczna i potencjał skojarzenia kilku wspomnianych leków płynie z wykorzystania odmiennych mechanizmów ich działania. Klasyczna chemioterapia ma na celu zniszczenie części komórek nowotworowych oraz wsparcie układu odpornościowego w lepszej identyfikacji nowotworu. Zadaniem cząsteczki ukierunkowanej na szlak CD40 jest pomoc w stymulacji odpowiedzi immunologicznej przeciwko pozostałym komórkom nowotworowym. Czwarty lek (niwolumab) oddziałuje na „żołnierzy” układu odpornościowego – limfocyty T – dzięki czemu są one w stanie efektywniej eliminować komórki nowotworowe.

Według zaprezentowanych na spotkaniu AACR19 informacji, obecnie toczy się na świecie blisko 2600 różnych badań klinicznych dotyczących wykorzystania kombinacji przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1 w leczeniu nowotworów, ale tylko 89 z nich dotyczy immunoterapii raka trzustki.

Immunoterapia raka trzustki – trwają próby

Na portalu informacyjnym kopalniawiedzy.pl pojawił się tekst red. Anny Błońskiej: „Immunoterapia zwiększa przeżywalność myszy z rakiem trzustki o ponad 75 proc.”. Czytamy w nim, że specjaliści z amerykańskiego Centrum Badań nad Nowotworami im. Freda Hutchinsona pochwalili się obiecującymi wynikami badań u myszy, u których rozwijały się guzy bardzo podobne do ludzkich raków trzustki.

Nie jest tajemnicą, że w codziennej praktyce klinicznej leczenie tej choroby u pacjentów jest bardzo trudne, a rokowania przy zaawansowanym raku trzustki pozostają niepomyślne. Uczeni chwalą się, że dzięki zastosowaniu zmodyfikowanych limfocytów T, skutecznie naruszyli immunologiczną ochronę guzów. Limfocyty T podjęły skuteczną walkę z komórkami nowotworowymi. Myszy, u których zastosowano ten sposób leczenia żyły blisko 100 dni (78 proc. czasu dłużej).

ZOBACZ: TERAPIA CAR-T

Naukowcy przygotowali już również ludzką wersję limfocytowego białka na potrzeby testów klinicznych, a w planach są badania u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki.

To ważna informacja, która świadczy, że immunoterapia ma potencjał, aby stanowić opcję terapeutyczną w wielu różnych rodzajach nowotworów – także tych najgorzej rokujących jak rak trzustki. Immuno-onkologia znajduje obecnie największe zastosowanie w zaawansowanym czerniaku, niedrobnokomórkowym raku płuca oraz raku nerki.

Leczenie immunologiczne raka trzustki

Osoby zainteresowane toczącymi się badaniami klinicznymi nad immunoterapią raka trzustki oraz najnowszymi trendami leczenia immunologicznego nowotworów trzustki odsyłamy do strony internetowej amerykańskiej organizacji Cancer Research Institute. Znajdziecie tam Państwo rzetelne i bogate źródło wiedzy i aktualności na ten temat.

źródła:
www.kopalniawiedzy.pl/rak-trzustki-immunoterapia-limfocyty-T-mezotelina-Sunil-Hingorani-i-Phil-Greenberg,23397
https://www.cancerresearch.org/blog/march-2019/pancreatic-cancer-accelerator-prince-trial-data

Powiązane materiały
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?
przewodnik o immunoterapii raka
Przewodnik dla pacjenta dotyczący immunoterapii (PDF)
immunoterapia ratuje życie
Prof. Piotr Rutkowski: „W ostatnich latach dokonała się rewolucja”
immuno-onkologia
Immuno-onkologia – przełom w leczeniu nowotworów