Home > Baza wiedzy > CHMP: immunoterapia w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie I linii NDRP

CHMP: immunoterapia w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie I linii NDRP

Europejska Agencja Leków immunoterapia

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię rekomendującą rejestrację niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z przerzutowym lub nawrotowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca bez obecności mutacji w genie EGFR lub rearanżacji w genie ALK.

Decyzja CHMP została oparta na danych III fazy badania klinicznego CheckMate -9LA, którego wyniki szeroko zaprezentowano podczas kongresu ASCO 2020.

W badaniu CheckMate -9LA wykazano korzyści w zakresie przeżycia całkowitego u nieleczonych wcześniej pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Korzyści kliniczne przy zastosowaniu niwolumabu i ipilimumabu w połączeniu z ograniczoną chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią obserwowano przy wszystkich poziomach ekspresji PD-L1 i typach histologicznych.

Rekomendacja CHMP zostanie teraz rozpatrzona przez Komisję Europejską (KE), uprawnioną do rejestracji leków na obszarze Unii Europejskiej (UE).

źródła:
https://www.ema.europa.eu/ 
https://www.onclive.com/

ZOBACZ WIĘCEJ: RAK PŁUCA

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji