Home > Wydarzenia > Konferencja onkologiczna WARSAW SKIN CANCER CONFERENCE

Konferencja onkologiczna WARSAW SKIN CANCER CONFERENCE

 
24 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja onkologiczna Warsaw Skin Cancer Conference, poświęcona tematyce nowotworów skóry oraz. m.in. immunoterapia raka
Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz jego sekcji – Akademii Czerniaka. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny postęp w leczeniu nowotworów złośliwych skóry, a zwłaszcza czerniaka. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze doniesienia i problemy dotyczące diagnostyki, profilaktyki i terapii nowotworów skóry. W czasie Warsaw Skin Cancer Conference grono znakomitych wykładowców przybliży uczestnikom najnowsze doniesienia międzynarodowe i polskie w tym zakresie, jak również omówi przypadki kliniczne. Spotkanie skierowane jest do lekarzy onkologów, dermatologów i chirurgów oraz wszystkich osób związanych z tematyką nowotworów skóry.
 
Szczegółowy program oraz zapisy na www.wsc.viamedica.pl/1.2015/pl/Zaproszenie,5.html

 

KONFERENCJA WARSAW SKIN CANCER CONFERENCE – PROGRAM

Powitanie  Piotr Rutkowski 

Sesja I.  9.05–10.30    Prowadzący: Wojciech Zegarski, Witold Owczarek, Anna Nasierowska-Guttmejer  

Prewencja nowotworów skóry — Lidia Rudnicka

Zaburzenia molekularne u chorych na czerniaki — Ewa Kalinka-Warzocha

Co nowego w leczeniu uzupełniającym? — Piotr Rutkowski

Markery odpowiedzi na nowe terapie — Piotr Wysocki

 

Sesja II.  10.30–12.00   Prowadzący: Arkadiusz Jeziorski, Maciej Krzakowski, Zbigniew I. Nowecki  

Czerniak z obecnością mutacji BRAF — współczesne postępowanie — Piotr Wysocki

Oporność na inhibitory BRAF/MEK — Ewa Kalinka-Warzocha

Polskie wyniki programów lekowych z wemurafenibem i ipilimumabem — Hanna Koseła-Paterczyk

Sekwencja leczenia — co w pierwszej, a co w drugiej linii? — Maciej Krzakowski

Immunoterapia anty-PD-1 — Tomasz Świtaj

Wykład specjalny 12.00–12.30 : Obecne postępowanie w zaawansowanych czerniakach Prowadzący: Bartosz Chmielowski, Los Angeles (USA)

 

12.30–13.15    Przerwa na lunch

 

Sesja III.  13.15–14.30 Prowadzący/dyskusja: Piotr Wysocki, Piotr Potemski, Sławomir Falkowski 

Przypadki kliniczne — głosowanie interaktywne: Tomasz Świtaj, Hanna Koseła-Paterczyk, Sławomir Falkowski, Marek Ziobro

Podsumowanie. Leczenie skojarzone, nowe cząsteczki — postępy w leczeniu zaawansowanego czerniaka w 2015 r. — Piotr Rutkowski

 

Sesja IV. 14.30–15.45     Prowadzący: Piotr Rutkowski, Ewa Kalinka-Warzocha, Wojciech Wojciech Wysocki  

Badania kontrolne u chorych na czerniaki — Piotr Rutkowski

Postępy w terapii in-transit — Marcin Zdzienicki

Objawy uboczne terapii w zaawansowanym czerniaku — Tomasz Świtaj, Witold Owczarek

Przerzuty do mózgu. Leczenie ukierunkowane czy immunoterapia — Hanna Koseła-Paterczyk

 

Sesja V.  15.45–16.45  Prowadzący: Lidia Rudnicka, Ewa Kalinka-Warzocha, Monika Słowińska  

Angiosarcoma skóry — Tomasz Świtaj

Perspektywy leczenia zaawansowanego raka z komórek Merkla Iwona Ługowska

Rak podstawnokomórkowy skóry w stadium zaawansowanym — Zbigniew I. Nowecki

 

16.50    Zakończenie konferencji Warsaw Skin Cancer Conference
 

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
tydzień świadomości czerniaka
Materiał filmowy: immunoterapia w leczeniu czerniaka
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii