Home > Wydarzenia > Konferencja onkologiczna WARSAW SKIN CANCER CONFERENCE

Konferencja onkologiczna WARSAW SKIN CANCER CONFERENCE

 
24 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja onkologiczna Warsaw Skin Cancer Conference, poświęcona tematyce nowotworów skóry oraz. m.in. immunoterapia raka
Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz jego sekcji – Akademii Czerniaka. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny postęp w leczeniu nowotworów złośliwych skóry, a zwłaszcza czerniaka. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze doniesienia i problemy dotyczące diagnostyki, profilaktyki i terapii nowotworów skóry. W czasie Warsaw Skin Cancer Conference grono znakomitych wykładowców przybliży uczestnikom najnowsze doniesienia międzynarodowe i polskie w tym zakresie, jak również omówi przypadki kliniczne. Spotkanie skierowane jest do lekarzy onkologów, dermatologów i chirurgów oraz wszystkich osób związanych z tematyką nowotworów skóry.
 
Szczegółowy program oraz zapisy na www.wsc.viamedica.pl/1.2015/pl/Zaproszenie,5.html

 

KONFERENCJA WARSAW SKIN CANCER CONFERENCE – PROGRAM

Powitanie  Piotr Rutkowski 

Sesja I.  9.05–10.30    Prowadzący: Wojciech Zegarski, Witold Owczarek, Anna Nasierowska-Guttmejer  

Prewencja nowotworów skóry — Lidia Rudnicka

Zaburzenia molekularne u chorych na czerniaki — Ewa Kalinka-Warzocha

Co nowego w leczeniu uzupełniającym? — Piotr Rutkowski

Markery odpowiedzi na nowe terapie — Piotr Wysocki

 

Sesja II.  10.30–12.00   Prowadzący: Arkadiusz Jeziorski, Maciej Krzakowski, Zbigniew I. Nowecki  

Czerniak z obecnością mutacji BRAF — współczesne postępowanie — Piotr Wysocki

Oporność na inhibitory BRAF/MEK — Ewa Kalinka-Warzocha

Polskie wyniki programów lekowych z wemurafenibem i ipilimumabem — Hanna Koseła-Paterczyk

Sekwencja leczenia — co w pierwszej, a co w drugiej linii? — Maciej Krzakowski

Immunoterapia anty-PD-1 — Tomasz Świtaj

Wykład specjalny 12.00–12.30 : Obecne postępowanie w zaawansowanych czerniakach Prowadzący: Bartosz Chmielowski, Los Angeles (USA)

 

12.30–13.15    Przerwa na lunch

 

Sesja III.  13.15–14.30 Prowadzący/dyskusja: Piotr Wysocki, Piotr Potemski, Sławomir Falkowski 

Przypadki kliniczne — głosowanie interaktywne: Tomasz Świtaj, Hanna Koseła-Paterczyk, Sławomir Falkowski, Marek Ziobro

Podsumowanie. Leczenie skojarzone, nowe cząsteczki — postępy w leczeniu zaawansowanego czerniaka w 2015 r. — Piotr Rutkowski

 

Sesja IV. 14.30–15.45     Prowadzący: Piotr Rutkowski, Ewa Kalinka-Warzocha, Wojciech Wojciech Wysocki  

Badania kontrolne u chorych na czerniaki — Piotr Rutkowski

Postępy w terapii in-transit — Marcin Zdzienicki

Objawy uboczne terapii w zaawansowanym czerniaku — Tomasz Świtaj, Witold Owczarek

Przerzuty do mózgu. Leczenie ukierunkowane czy immunoterapia — Hanna Koseła-Paterczyk

 

Sesja V.  15.45–16.45  Prowadzący: Lidia Rudnicka, Ewa Kalinka-Warzocha, Monika Słowińska  

Angiosarcoma skóry — Tomasz Świtaj

Perspektywy leczenia zaawansowanego raka z komórek Merkla Iwona Ługowska

Rak podstawnokomórkowy skóry w stadium zaawansowanym — Zbigniew I. Nowecki

 

16.50    Zakończenie konferencji Warsaw Skin Cancer Conference
 

Powiązane materiały
tydzień świadomości czerniaka 2023
Tydzień Świadomości Czerniaka 2023
sekcja immunoonkologii PTO PTO
Powołano Sekcję Immunoonkologii PTO
dwuskładnikowa immunoterapia czerniaka
Komisja Europejska: dwuskładnikowa immunoterapia czerniaka
relatlimab
FDA: relatlimab + niwolumab u chorych na zaawansowanego czerniaka