Home > Centrum prasowe > Nowy kwartalnik: IMMUNOTERAPIA

Nowy kwartalnik: IMMUNOTERAPIA

Wydawnictwo Lekarskie PZWL prezentuje nową serię „Biblioteczka Onkologa”, która adresowana jest do wszystkich lekarzy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką onkologiczną. W ramach cyklu przygotowano kwartalnik IMMUNOTERAPIA, którego redaktorem naczelnym została dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha.

Publikacja została poświęcona  immunoterapii nowotworów – uznanej za największe i przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych. Pierwszy numer obejmuje m.in. tematy z zakresu hematoonkologii.

Adresatami kwartalnika są: onkolodzy, hematolodzy, immunolodzy, immunolodzy i hematolodzy dziecięcy, transfuzjolodzy, transplantolodzy, mikrobiolodzy, radiolodzy i radioterapeuci onkologiczni.

Najnowsza publikacja dostępna na www.czasopisma.pzwl.pl

 

KWARTALNIK IMMUNOTERAPIA WYDANIE II

Zachęcamy do lektury najnowszego (drugiego) wydania czasopisma „Immunoterapia” pod redakcją dr n. med. Ewy Kalinki–Warzocha. W numerze m.in.:

Opisy przypadków chorych leczonych immunoterapią w polskich ośrodkach.

Podstawy immunonkologii, cz. 1. Funkcjonowanie i regulowanie aktywności układu immunologicznego
dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

Czy na pewno w praktyce wiemy wszystko o G-CSF w onkohematologii?
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha

Onkolityczna terapia wirusowa – innowacyjna i obiecująca terapia uzupełniająca w leczeniu nowotworów
dr n. med. Inż. Agnieszka Ewa Lipiec

Wpływ dioksygenazindolaminowych na odpowiedź immunologiczną w chorobie nowotworowej
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski
 

KWARTALNIK IMMUNOTERAPIA WYDANIE I

Immunoterapia nowotworów – mechanizm działania i podział leków stosowanych obecnie w onkologii
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

Immunoterapia czerniaka 2017
prof. Piotr Rutkowski, dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, dr n. med. Tomasz Świtaj

Leki immunokompetentne w leczeniu II linii niedrobnokomórkowego raka płuc
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Immunoterapia w hematologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Wtórne niedobory odporności w kontekście szpiczaka, przewlekłej białaczki limfocytowej
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Powiązane materiały
bezpieczeństwo immunoterapii aplikacja
Bezpieczeństwo immunoterapii – aplikacja dla lekarzy
sekcja immunoonkologii PTO PTO
Powołano Sekcję Immunoonkologii PTO
immunoterapia ratuje życie
Prof. Piotr Rutkowski: „W ostatnich latach dokonała się rewolucja”
Narodowy Instytut Onkologii
Video: perspektywy immunologii 2021