Home > Centrum prasowe > Nowy kwartalnik: IMMUNOTERAPIA

Nowy kwartalnik: IMMUNOTERAPIA

Wydawnictwo Lekarskie PZWL prezentuje nową serię „Biblioteczka Onkologa”, która adresowana jest do wszystkich lekarzy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką onkologiczną. W ramach cyklu przygotowano kwartalnik IMMUNOTERAPIA, którego redaktorem naczelnym została dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha.

Publikacja została poświęcona  immunoterapii nowotworów – uznanej za największe i przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych. Pierwszy numer obejmuje m.in. tematy z zakresu hematoonkologii.

Adresatami kwartalnika są: onkolodzy, hematolodzy, immunolodzy, immunolodzy i hematolodzy dziecięcy, transfuzjolodzy, transplantolodzy, mikrobiolodzy, radiolodzy i radioterapeuci onkologiczni.

Publikacja dostępna na www.czasopisma.pzwl.pl

 

BIBLIOTECZKA ONKOLOGA – KWARTALNIK IMMUNOTERAPIA 1/2017

Immunoterapia nowotworów – mechanizm działania i podział leków stosowanych obecnie w onkologii
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

Immunoterapia czerniaka 2017
prof. Piotr Rutkowski, dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, dr n. med. Tomasz Świtaj

Leki immunokompetentne w leczeniu II linii niedrobnokomórkowego raka płuc
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Immunoterapia w hematologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Wtórne niedobory odporności w kontekście szpiczaka, przewlekłej białaczki limfocytowej
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
 

Nowy kwartalnik: IMMUNOTERAPIA
14 głosów, średnia: 4.64 (wynik: 92%)
Powiązane materiały
projekt stream, immunoonkologia
Projekt STREAM – naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozwijają immunoterapię raka
Blinatumomab i CAR T cells – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej
Immunoterapia celowana pomaga skuteczniej walczyć z neuroblastomą
Prof. Paweł Krawczyk: „Nadchodzi era terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii”