Home > Baza wiedzy > Leczenie adjuwantowe (uzupełniające) czerniaka – immunoterapia

Leczenie adjuwantowe (uzupełniające) czerniaka – immunoterapia

leczenie adjuwantowe czerniaka

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zarekomendował dopuszczenie immunoterapii lekiem niwolumab w leczeniu uzupełniającym (adjuwantowym) pacjentów z czerniakiem z zajęciem węzłów chłonnych lub z przerzutami, po całkowitej resekcji.

Rekomendacja CHMP zostanie przekazana pod ocenę Komisji Europejskiej, która jest organem uprawnionym do zatwierdzania leków na terenie Unii Europejskiej.

Leczenie adjuwantowe czerniaka – rola immunoterapii

Terapie adjuwantowe to metody tzw. uzupełniające, które stosuje się po leczeniu chirurgicznym w
celu wyeliminowania przerzutów, zmniejszenia ryzyka wznowy miejscowej i przerzutów odległych, a
tym samym poprawy rokowania chorego. Badania pokazały, że niwolumab stosowany w leczeniu
uzupełniającym istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

W maju 2019 roku Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną rekomendację w sprawie objęcia refundacją leku niwolumab w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem (ICD-10 C 43)” – leczenie adjuwantowe pod warunkiem zaproponowania instrumentu dzielenia ryzyka opierającego się na efektach zdrowotnych lub też zabezpieczającego budżet płatnika.

Zgodnie z opinią eksperta klinicznego obecnie w Polsce nie ma standardowych metod systemowego leczenia uzupełniającego u chorych na czerniaka w III stopniu zaawansowania klinicznego.

Najnowsze wytyczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i National Institute for Health and Care Excellence (NICE) w leczeniu adjuwantowym czerniaka skóry III stopnia po całkowitej resekcji zalecają stosowanie niwolumabu, pembrolizumabu, terapii skojarzonej dabrafenibem i trametynibem u pacjentów z mutacją BRAF V600, bądź wyłącznie obserwacji. Zgodnie z wytycznymi wybór pomiędzy układową terapią adjuwantową i obserwacją powinien zależeć od ryzyka nawrotu choroby i ryzyka toksyczności leczenia.

Immunoterapia w leczeniu czerniaka już spowodowała prawdziwą rewolucję, ponieważ kilkukrotnie wydłużyła przeżycia chorych na zaawansowanego, nieoperacyjnego czerniaka. Teraz kolejnym krokiem jest leczenie adjuwantowe, z którego już teraz korzysta kilku pacjentów w ramach RDTL (ratunkowy dostęp do terapii lekowych). Dlatego pozytywna rekomendacja AOTMiT dla udostępnienia niwolumabu w ramach leczenia uzupełniającego dla pacjentów po chirurgicznym usunięciu czerniaka jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. Zastosowanie takiego leczenia może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby o 20 proc. Program lekowy jest zatem niezbędny, aby więcej pacjentów mogło odnieść korzyść. Wierzymy, że Minister Zdrowia w ślad za AOTMiT pozytywnie odniesienie się do refundacji niwolumabu w leczeniu uzupełniającym pacjentów z czerniakiem – skomentował prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie.

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA W LECZENIU CZERNIAKA

źródło:
http://bipold.aotm.gov.pl/
www.akademiaczerniaka.pl
https://news.bms.com/press-release/bms/bristol-myers-squibb-receives-positive-chmp-opinion-recommending-approval-opdivo-n

Powiązane materiały
akademia czerniaka 2020 konferencja
Akademia Czerniaka 2020 – zaproszenie na cykl konferencji
badanie CheckMate 238
Doniesienia z badania fazy III CheckMate-238 – leczenie adjuwantowe czerniaka
konferencja ESMO 2018 monachium doniesienia
ESMO: wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem
ESMO
Czerniak – nowości po ESMO 2019