Home > Baza wiedzy > Leczenie adjuwantowe (uzupełniające) czerniaka

Leczenie adjuwantowe (uzupełniające) czerniaka

leczenie adjuwantowe czerniaka

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną rekomendację w sprawie objęcia refundacją leku niwolumab w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem (ICD-10 C 43)” – leczenie adjuwantowe pod warunkiem zaproponowania instrumentu dzielenia ryzyka opierającego się na efektach zdrowotnych lub też zabezpieczającego budżet płatnika. To oznacza, że tylko krok dzieli polskich pacjentów od dostępu do nowoczesnego leczenia adjuwantowego czerniaka.

Leczenie adjuwantowe czerniaka – rola immunoterapii

Zgodnie z opinią eksperta klinicznego obecnie w Polsce nie ma standardowych metod systemowego leczenia uzupełniającego u chorych na czerniaka w III stopniu zaawansowania klinicznego. Najnowsze wytyczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i National Institute for Health and Care Excellence (NICE) w leczeniu adjuwantowym czerniaka skóry III stopnia po całkowitej resekcji zalecają stosowanie niwolumabu, pembrolizumabu, terapii skojarzonej dabrafenibem i trametynibem u pacjentów z mutacją BRAF V600, bądź wyłącznie obserwacji. Zgodnie z wytycznymi wybór pomiędzy układową terapią adjuwantową i obserwacją powinien zależeć od ryzyka nawrotu choroby i ryzyka toksyczności leczenia.

Leczenie uzupełniające (adjuwantowe) stosuje się od razu po leczeniu chirurgicznym w celu wyeliminowania przerzutów czy zmniejszenia ryzyka wznowy, a nie dopiero w kolejnych liniach leczenia.

 

Immunoterapia w leczeniu czerniaka już spowodowała prawdziwą rewolucję, ponieważ kilkukrotnie wydłużyła przeżycia chorych na zaawansowanego, nieoperacyjnego czerniaka. Teraz kolejnym krokiem jest leczenie adjuwantowe, z którego już teraz korzysta kilku pacjentów w ramach RDTL (ratunkowy dostęp do terapii lekowych). Dlatego pozytywna rekomendacja AOTMiT dla udostępnienia niwolumabu w ramach leczenia uzupełniającego dla pacjentów po chirurgicznym usunięciu czerniaka jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. Zastosowanie takiego leczenia może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby o 20 proc. Program lekowy jest zatem niezbędny, aby więcej pacjentów mogło odnieść korzyść. Wierzymy, że Minister Zdrowia w ślad za AOTMiT pozytywnie odniesienie się do refundacji niwolumabu w leczeniu uzupełniającym pacjentów z czerniakiem – skomentował prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie.
 
ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA W LECZENIU CZERNIAKA
 
 
źródło:
http://bipold.aotm.gov.pl/
www.akademiaczerniaka.pl

 

Powiązane materiały
do rzeczy
Prof. Piotr Rutkowski: jest szansa na wyleczenie czerniaka
Doniesienia z ASCO 2019 – immunoterapia czerniaka
tydzień świadomości czerniaka
Wystartował Tydzień Świadomości Czerniaka
Czerniak 2018 – podsumowanie minionego roku