Home > Baza wiedzy > FDA: neoadiuwantowa immunoterapia u chorych na operacyjnego NDRP

FDA: neoadiuwantowa immunoterapia u chorych na operacyjnego NDRP

immunoterapia neoadiuwantowa

Jak donosi serwis termedia.pl – Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zarejestrowała immunoterapię niwolumabem w połączeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny do neoadiuwantowego leczenia pacjentów z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP).

Decyzja FDA bazuje na wynikach badania klinicznego CheckMate 816, które objęło łącznie 358 pacjentów z chorobą nowotworową (NDRP) w stopniu zaawansowania 1B, 2 lub 3A. Chorzy zostali włączeni do programu bez kierowania się statusem PD-L1.

Mediana remisji wynosiła 31,6 miesiąca dla niwolumabu w połączeniu z chemioterapią oraz 20,8 miesiąca dla terapii bez niego, co przekłada się na 37-proc. redukcję spadku ryzyka progresji, nawrotu lub śmierci mimo przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego.

źródło: www.termedia.pl

PRZEJDŹ DO: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA

Powiązane materiały
ministerstwo zdrowia immunoterapia
Refundacja podwójnej immunoterapii w leczeniu raka płuca i międzybłoniaka opłucnej
Termedia immunoterapia
Niwolumab z ipilimumabem skuteczny w leczeniu NDRP
Nowe metody leczenia raka płuca
Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko: postęp w leczeniu raka płuca
20 lat postępu w diagnostyce i leczeniu raka płuca
20 lat postępu w diagnostyce i leczeniu raka płuca