Home > Baza wiedzy > Nowości w raku płuca na styczniowej liście refundacyjnej. Komentarz eksperta

Nowości w raku płuca na styczniowej liście refundacyjnej. Komentarz eksperta

Paweł Krawczyk onkolog

22 grudnia 2020 roku ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 roku. Co nowego na styczniowej liście refundacyjnej? Istotnym zmianom ulegnie m.in. program lekowy B6 „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

O komentarz dla czytelników portalu immuno-onkologia.pl dotyczący najważniejszych zmian na styczniowej liście refundacyjnej w kontekście raka płuca poprosiliśmy wybitnego eksperta prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka – kierownika Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Styczniowa lista refundacyjna, prof. Paweł Krawczyk:

Od 1 stycznia 2021 r. refundacją zostaną objęte trzy nowe terapie dla chorych na NDRP. Będzie to między innymi od dawna oczekiwane leczenie skojarzone z udziałem chemioterapii i immunoterapii pembrolizumabem u chorych na zaawansowanego NDRP z ekspresją PD-L1 na <50% komórek nowotworowych. Dotychczas tacy chorzy leczeni byli w sposób suboptymalny samą chemioterapią. Natomiast skojarzenie chemioterapii i immunoterapii w porównaniu do chemioterapii znacząco przedłuża czas życia naszych chorych, czego dowiodły badania kliniczne 3. fazy. Jednocześnie nie jest to leczenie bardziej toksyczne od samej chemioterapii.

Drugą nową refundacją zostało objęte leczenie ozymertynibem w 1. linii terapii u chorych na NDRP w stadium IIIB lub IV z mutacjami w genie EGFR (zarówno z częstymi, jak i rzadkimi mutacjami w tym genie). Zastosowanie ozymertynibu w pierwszej linii w porównaniu do inhibitorów EGFR starszej generacji (erlotynib, gefitynib) przedłuża przeżycie chorych do 39 miesięcy i czas wolny od progresji choroby.

Pojawiła się także możliwość leczenia polskich chorych na miejscowo zaawansowanego NDRP za pomocą terapii konsolidującej durwalumabem po zakończeniu skutecznej jednoczasowej chemioradioterapii. Taka immunoterapia istotnie zwiększa odsetek chorych wyleczonych z raka płuca w porównaniu do stosowania samej chemioradioterapii. Pozostałe refundacje są kontynuowane z lat ubiegłych.

Podsumowując, polski program lekowy B6 umożliwia nareszcie leczenie naszych chorych na NDRP w sposób zbliżony do metod leczenia stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Większość naszych chorych może w tym momencie liczyć na zastosowanie u nich innowacyjnych metod leczenia (immunoterapii lub terapii ukierunkowanych molekularnie).

W porównaniu do rejestracji leków w Unii Europejskiej, w Polsce nadal brakuje refundacji inhibitorów BRAF i MEK dla chorych na NDRP z mutacjami w genie BRAF oraz inhibitorów NTRK dla chorych z rearanżacjami w genach NTRK (w sumie 3% chorych na NDRP).

Najważniejszym problemem jest jednak dostępność do diagnostyki i leczenia w polskich realiach funkcjonowania ochrony zdrowia. Nadal wielu naszych pacjentów jest leczonych samą chemioterapią, gdyż nie wykonano u nich odpowiedniej diagnostyki czynników predykcyjnych lub zostali zakwalifikowani do suboptymalnego leczenia w małych ośrodkach onkologicznych lub pulmonologicznych nie posiadających programów lekowych – skomentował ekspert.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: LECZENIE ADJUWANTOWE CZERNIAKA – REFUNDACJA

POLECAMY: AKTUALNOŚCI

Powiązane materiały
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
dostęp i refundacja immunoterapii
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2024 rok
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań