Home > Centrum prasowe > Oś czasu: krajobraz leków immunokompetentnych – rejestracje FDA

Oś czasu: krajobraz leków immunokompetentnych – rejestracje FDA

 
Aktualny przegląd przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1 w obszarze immuno-onkologii zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA):


 
 
 
Leki immunoterapeutyczne (nonPDx) w obszarze immuno-onkologii zarejestrowane przez FDA:


 
źródło: www.cancerresearch.org/

Oś czasu: krajobraz leków immunokompetentnych – rejestracje FDA
4.8 (95.56%) 9 votes
Powiązane materiały
Immunoterapia nowotworów – mechanizm działania i podział leków stosowanych obecnie w onkologii
Na czym polega immunoterapia raka?
badania kliniczne immunoterapia raka w polsce
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – informacje
konferencja ASCO 2016 immunoterapia
Immunoterapia nowotworów – doniesienia z ASCO 2018