Home > Centrum prasowe > Oś czasu: krajobraz leków immunokompetentnych – rejestracje FDA

Oś czasu: krajobraz leków immunokompetentnych – rejestracje FDA

 
Aktualny przegląd przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1 w obszarze immuno-onkologii zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA):


 
 
 
Leki immunoterapeutyczne (nonPDx) w obszarze immuno-onkologii zarejestrowane przez FDA:


 
źródło: www.cancerresearch.org/

Powiązane materiały
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?
dostęp i refundacja immunoterapii
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2024 rok
dostarlimab
Dostarlimab – immunoterapia raka trzonu macicy
Przeciwciała anty-PD-1 i anty-PD-L1 w skojarzeniu z chemioterapią w terapii zaawansowanego NDRP