Home > Baza wiedzy > Priorytety w ochronie zdrowia 2019 – rak płuca

Priorytety w ochronie zdrowia 2019 – rak płuca

Priorytety w ochronie zdrowia 2019 - rak płuca

Rok 2018 był przełomowy w walce z rakiem płuca i otworzył polskim Pacjentom drzwi do immunoterapii. 10 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2019” podczas której zaproszeni eksperci, decydenci oraz przedstawiciele organizacji pacjentów debatowali m.in. o roli immunoterapii w nowoczesnym leczeniu nowotworów płuca

– Poprzedni rok dla raka płuca był znakomity. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na potrzebę pacjentów, ekspertów medycznych i rozszerzyliśmy wskazania dla wielu leków. Wspólnym wysiłkiem udało nam się wiele zmienić nie tylko pod kątem dostępu do nowoczesnych terapii, ale także odpowiedniej diagnostyki – mówił podczas sesji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech. Obecni na sesji prof. Joanna Chorostowska-Wynimko oraz prof. Dariusz Kowalski przychylili się do słów Ministra Czecha zauważając, że ostanie zmiany na listach leków refundowanych bardzo zbliżyły nas do standardów europejskich.

Amerykańska Organizacja Onkologii Klinicznej uznała immunologię za jedną z trzech przełomowych terapii w dziejach ludzkości. Dostaliśmy do naszego oręża kilka leków, a to oznacza, że dla pewnej grupy pacjentów nie musimy już dawać chemioterapii. Program lekowy, który został skonstruowany przez konsultanta krajowego, prof. Macieja Krzakowskiego obejmuje prawie wszystkie leki immunokompetentne i stoimy o krok przed dogonieniem Europy – komentował prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

Jak zauważyła prof. Chorostowska-Wynimko rak płuca to duży problem społeczny w Polsce i rzeczywiście ubiegły rok był rokiem zmian w dostępności do tej formy leczenia, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia.

Dobra jakościowo wczesna i skuteczna diagnostyka oraz dobra organizacja diagnostyki to elementy, które są jeszcze dużym wyzwaniem. Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia Agencja Oceny Technologii i Taryfikacji wspólnie z grupą ekspertów wypracowała program skoordynowanej diagnostyki i leczenia raka płuca. Liczymy, że w tym roku pojawi się pilotaż tego programu. Dzięki Ministerstwu i NFZ-owi mamy dostęp do nowoczesnych terapii, ale teraz bardzo ważnym elementem jest, żeby chorzy byli do tego leczenia kwalifikowani – mówiła prof. Chorostowska – Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ŁYŻKA DZIEGCIU

Obecny na sesji rzecznik Fundacji Alivia Wojciech Wiśniewski wspomniał, że w przeciągu ostatnich 2,5 roku doszło do bezprecedensowego zwiększenia dostępności do farmakoterapii w przypadku większości najczęściej wstępujących nowotworów, w tym raka płuca jednak jest w tym dużo teorii, a w praktyce dostępność niestety w dalszym ciągu nie jest dla wszystkich osiągalna.

Wielu pacjentów z rakiem płuca czekało na decyzję o refundacji immunoterapii. Od 1 maja chorzy z zaawansowanym rakiem płuca mogą liczyć, że zakwalifikują się do programu lekowego. Niestety, realia wyglądają mniej optymistycznie. Placówki, które realizują program lekowy Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca (ICD-10 C34) mogą leczyć niwolumabem i pembrolizumabem, jeśli zakupią lek z wolnej ręki lub przeprowadzą stosowne przetargi, co zazwyczaj trwa.

Widzimy, że w dalszym ciągu nie ma faktycznego dostępu do tej formy terapii. Na tę kwestię wpływają coraz częściej sprawy związane z organizacją systemu. Ośrodek, który chce realizować program leczenia raka płuca nie dostaje na to dodatkowych pieniędzy. Musi wystąpić do oddziału wojewódzkiego o zwiększenie wartości kontraktu, to oznacza, że każdą decyzję Pana Ministra finansują w pierwszej kolejności ośrodki. Nie mamy o to pretensji do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to Minister Zdrowia zawiera porozumienia płacowe, które kosztują ośrodki – alarmował Wojciech Wiśniewski.

ZNACZĄCY WZROST WYDATKÓW

Odnosząc się do wypowiedzi Wojciecha Wiśniewskiego obecna na sesji Iwona Kasprzak, Dyrektorka Departamentu Gospodarki Lekami NFZ zauważyła, że w ostatnich latach wydatki na leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca uległy znacznemu zwiększeniu w porównaniu z innymi typami nowotworów.

Osiągnęliśmy wzrost od 17 mln zł, które były wydawane w 2012 roku do blisko 55 mln zł w 2017 roku. Oczywiście, temat podniesiony przez Pana Wiśniewskiego jest realnym problemem oddziałów wojewódzkich, który ma ograniczony środki. Pan Minister podejmując decyzję o objęciu refundacją kolejnych cząsteczek udostępnia je w programach lekowych, pacjenci są zadowoleni, ale jest to następnie wyzwanie dla płatnika. Dyrektor ośrodka stoi przed wyborem, w jaki sposób ma negocjować umowy i gdzie w pierwszej kolejności skierować środki – zauważyła Iwona Kasprzak z NFZ.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że stara się racjonalne gospodarować środkami finansowymi, ale pula pieniędzy będzie musiała zostać zwiększona – rak płuca jest chorobą dotykającą dużą liczbę osób, a z roku na rok skala zachorowań wzrasta.
 
źródło: materiały prasowe
 

Powiązane materiały
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca