Home > Centrum prasowe > Prix Galien Polska 2015 – kapituła doceniła leki immunoonkologiczne

Prix Galien Polska 2015 – kapituła doceniła leki immunoonkologiczne

17 listopada 2015 roku podczas uroczystej gali w Warszawie wręczono tegoroczne nagrody Prix Galien Polska 2015. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez kapitułę składającą się z wybitnych ekspertów i naukowców, którzy honorują wyjątkowe osiągnięcia w poprawie stanu zdrowia człowieka poprzez opracowanie innowacyjnych terapii. W tym roku jury wyróżniło leki stosowane w leczeniu zaawansowanych nowotworów oraz szczepionkę zapobiegającą sześciu chorobom zakaźnym.

Przyznawanie nagrody Prix Galien jest okazją do popularyzowania niezwykłej pracy i inteligencji, po to, żeby wszystkim chorym nieść to, co najważniejsze, a więc postęp, ulżenie   w cierpieniu, a w wypadku chorych onkologicznych – wydłużenie życia i poprawę jego jakości – mówił podczas gali prof. Cezary Szczylik.

W kategorii „innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym” uhonorowano dwa leki immunoterapeutyczne nowej generacji. Jeden z nich o nazwie niwolumab (firmy Bristol-Myers Squibb) stanowi przełom w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem oraz niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Drugi to pembrolizumab wykorzystywany w nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniaku.
 

prix galien 2015 laureaci

prix galien polska 2015 niwolumab bms

 

NIWOLUMAB (BRISTOL-MYERS SQUIBB) – LAUREAT PRIX GALIEN POLSKA 2015

Niwolumab to przeciwciało monoklonalne anty-PD1, które odblokowuje aktywność swoistych limfocytów T cytotoksycznych w obrębie guza nowotworowego. W normalnych warunkach, limfocyty T rozpoznające antygeny nowotworowe, po rozpoznaniu komórki nowotworowej nie są w stanie jej efektywnie wyeliminować. Komórka nowotworowa kontratakuje umieszczając na swojej powierzchni cząsteczkę PD-L1. Niwolumab, blokując receptor PD-1 na limfocycie czyni tę komórkę niewrażliwą na sygnały usypiające przekazywane przez komórkę nowotworową. Zdaniem wielu ekspertów wspomniana cząsteczka stała się przełomem w leczeniu onkologicznym pacjentów z zaawansowanym czerniakiem oraz płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Skuteczność niwolumabu jest obecnie badana także w kontekście zastosowania w innych typach nowotworów (niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca, nawracającym glejaku wielopostaciowym, raku nerki czy w nowotworach hematologicznych).

Cieszymy się, że innowacyjne podejście naszej spółki w leczeniu nowotworów i jej wkład w rozwój immunoonkologii zostały docenione przez kapitułę konkursu Prix Galien w Polsce. Nagroda Prix Galien Polska 2015 w kategorii Innowacyjny Produkt Leczniczy potwierdza, że niwolumab to ważny lek, który może spełnić oczekiwania dotyczące wydłużenia przeżycia i jakości życia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami – powiedział Piotr Marciniak, Dyrektor Generalny Bristol-Myers Squibb w Polsce, który podczas gali odebrał honorową statuetkę.

Piotr Marciniak BMS niwolumab Prix Galien

POZOSTALI LAUREACI PRIX GALIEN POLSKA 2015

Obrady kapituły były burzliwe. Wszystkie nasze nominacje to było już duże wyróżnienie – my dyskutowaliśmy wcześniej, zanim jeszcze do nich doszło. Dzisiaj właściwie większość  cząsteczek, większość nominowanych produktów, większość nominowanych odkryć naukowych wymagała wyróżnienia. A wyróżnienie mogło być tylko jedno lub czasem ex  aequo – tak się rozkładały głosy. Tym razem galę zdominowała nieco onkologia – tak o nagrodzonych innowacyjnych produktach leczniczych mówiła prof. Grażyna Rydzewska – wiceprzewodnicząca kapituły, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i  Gastroenterologii oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala  Klinicznego MSW w Warszawie.

W kategorii „innowacyjny produkt leczniczy w lecznictwie otwartym” za największe osiągnięcie polska kapituła nagrody uznała pertuzumab – w pełni rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-HER2. Wyróżniony lek stanowi doskonały przykład terapii z zakresu tzw. medycyny personalizowanej (leczenie celowane). W terapii chorych na HER2-dodatniego raka piersi pertuzumab wykazał ogromną przewagę kliniczną nad dotychczasowymi schematami leczenia tego agresywnego podtypu nowotworu.

W kategorii „innowacyjna szczepionka” pierwsze miejsce zajęła szczepionka skojarzona zapobiegająca sześciu chorobom zakaźnym.

W kategorii „innowacyjne odkrycie naukowe” polska kapituła nagrody za najważniejsze osiągnięcie uznała PolyCell – termoczułe podłoża stosowane w hodowli arkusza komórek własnych pacjenta, które wspomagają leczenie oparzeń i trudno gojących się ran. Równorzędne wyróżnienie przyznano prof. Markowi Woynarowskiemu z Centrum Zdrowia Dziecka za metodę leczenia uporczywie nawracających pooparzeniowych zwężeń przełyku przy użyciu sondy-protezy przełykowej.

W kategorii „rozwiązanie informatyczne dla medycyny” – za najbardziej innowacyjne uznano CyberOko – metodę i technologię diagnozowania stanu świadomości oraz stymulowania pacjentów po urazie mózgu.

Konkurs Prix Galien odbywa się w 17 krajach. Co dwa lata zdobywcy Prix Galien z poszczególnych krajów biorą udział w konkursie International Prix Galien, który wyróżnia najważniejsze innowacje w skali globalnej.

 

Prix Galien Polska 2015 – kapituła doceniła leki immunoonkologiczne, opracował Jarosław Gośliński, źródło: informacja prasowa, materiały własne;

 

Powiązane materiały
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?
przewodnik o immunoterapii raka
Przewodnik dla pacjenta dotyczący immunoterapii (PDF)
immunoterapia ratuje życie
Prof. Piotr Rutkowski: „W ostatnich latach dokonała się rewolucja”
Europejska Agencja Leków immunoterapia
EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii