Home > Baza wiedzy > Refundacja podwójnej immunoterapii w leczeniu raka płuca i międzybłoniaka opłucnej

Refundacja podwójnej immunoterapii w leczeniu raka płuca i międzybłoniaka opłucnej

ministerstwo zdrowia immunoterapia

Od nowego roku dorośli pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 < 50% będą mogli być leczeni w I linii terapiami skojarzonymi: niwolumabem i ipilimumabem w połączeniu z dwoma cyklami chemioterapii.

Natomiast chorzy na nieoperacyjnego międzybłoniaka opłucnej będą mogli także skorzystać z opcji leczenia podwójną immunoterapią dostępnej również w I linii.

POCZYTAJ: EKSPERCI O PODWÓJNEJ IMMUNOTERAPII

Podwójna immunoterapia w leczeniu raka płuca oraz międzybłoniaku opłucnej

Pacjenci z rakiem płuca oraz międzybłoniakiem opłucnej, dzięki decyzji Ministra Zdrowia, od 1 stycznia 2023 roku będą mogli być leczeni z zastosowaniem nowoczesnych terapii. Na liście leków refundowanych pojawi się możliwość stosowania podwójnej immunoterapii w programie lekowym B.6 „Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej”.

Od nowego roku dorośli pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 < 50% będą mogli być leczeni w I linii terapiami skojarzonymi: niwolumabem i ipilimumabem w połączeniu z dwoma cyklami chemioterapii.

Tą samą opcję leczenia podwójną immunoterapią, także w I linii, zostaną objęci pacjenci chorzy na nieoperacyjnego międzybłoniaka opłucnej.

Zmiany na liście refundacyjnej będą dotyczyły także leczenia uzupełniającego po radykalnej resekcji guza u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz leczenia III i kolejnych linii NDRP u pacjentów z potwierdzoną obecnością mutacji T790M w genie EGFR, leczenia I linii w monoterapii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokiej ekspresji PD-L1 (Pd-L1 ⩾ 50%), leczenia I linii w monoterapii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokiej ekspresji PD-L1 (Pd-L1 ⩾ 50%) oraz leczenia I lub II linii niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentów z fuzją genu ROS-1 (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii).

źródło: www.gov.pl

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań