Home > Baza wiedzy > FDA: relatlimab + niwolumab u chorych na zaawansowanego czerniaka

FDA: relatlimab + niwolumab u chorych na zaawansowanego czerniaka

relatlimab

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała nową terapię dla pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem. Chodzi o pierwszą terapię połączoną (tzw. combo) zawierającą relatlimab (przeciwciało anty-LAG-3) z inhibitorem anty-PD-1 niwolumabem.

Nowe skojarzenie immunoterapii jest bezpieczniejsze niż połączenie ipilimumabu z niwolumabem, a zarazem skuteczniejsze niż sam niwolumab czy sam pembrolizumab – komentował niedawno na łamach Menadżera Zdrowia prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Terapia Opdualag: relatlimab + niwolumab

Przeciwciało anty-LAG-3 relatlimab oraz inhibitor anty-PD-1 niwolumab wchodzą w skład terapii Opdualag – pierwszej w swojej klasie kombinacji dwóch immunoterapii stosowanych w stałej dawce.

Decyzja FDA dotycząca rejestracji na terenie Stanów Zjednoczonych tzw. combo relatlimab + niwolumab została oparta na wynikach badania klinicznego fazy 2/3 RELATIVITY-047 (NCT03470922) porównującego zastosowanie relatlimabu (przeciwciało anty-LAG-3) z niwolumabem vs niwolumab u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem.

Mediana PFS wyniosła 10,1 mies. vs 4,6 mies. (p=0,006). 12-miesięczny PFS wyniósł 47,7% vs 36,0%. Toksyczność 3. lub 4. stopnia wyniosła 18,9% vs 9,7%.

źródło: https://www.cancernetwork.com/

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE DONIESIENIA

ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW SKÓRY

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
tydzień świadomości czerniaka
Materiał filmowy: immunoterapia w leczeniu czerniaka
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
termedia immunoterapia
FDA: terapia komórkami limfocytowymi u chorych na czerniaka