Home > Centrum prasowe > Wirtualny kongres ESMO 2020 – doniesienia

Wirtualny kongres ESMO 2020 – doniesienia

esmo 2020 kongres

Przed nami tegoroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ESMO Virtual Congress 2020, który w tym roku odbędzie się w formie wirtualnej. Oficjalny program wydarzenia obejmuje dwa bloki tzw. Science weekend (w dniach 19-21 września) oraz Education weekend (16-18 października). Uczestnicy wirtualnego spotkania poznają najnowsze doniesienia oraz wyniki badań klinicznych z zakresu onkologii klinicznej.

Podczas ESMO 2020 nie zabraknie najnowszych danych dotyczących immunoterapii nowotworów.

Kongres ESMO 2020 – wybrane doniesienia

  • Podczas tegorocznego konrsu ESMO 2020 zaprezentowano zaktualizowane wyniki badania klinicznego CheckMate-214 obejmującego 4-letni okres obserwacji. Zgodnie z przedstawionymi danymi, odsetek przeżyć wśród pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC) leczonych kombinacją immunoterapii z wykorzystaniem niwolumabu i ipilimumabu wyniósł ponad 50%. Badanie potwierdziło, że leczenie niwolumabem w skojarzeniu z małą dawką ipilimumabu zapewnia istotne wydłużenie przeżycia całkowitego (OS), przy jednoczesnym zmniejszeniu o ryzyka zgonu w porównaniu ze standardową terapią  sunitynibem. Dla przypomnienia, w 2019 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o rejestracji kombinacji immunoterapii preparatami niwolumab plus niska dawka ipilimumabu w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC) o pośrednim i złym rokowaniu na terenie UE. Leczenie skojarzone nie jest aktualnie refundowane w Polsce.
  • Dane z badania klinicznego III fazy CheckMate 9ER wykazały istotnie lepsze wyniki leczenia skojarzonego niwolumab + kabozantynib w porównaniu do monoterapii sunitynibem u wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC).
  • Zaprezentowana podczas ESMO aktualizacja badania Keynote-024 wykazała podwojenie wskaźnika pięcioletnich przeżyć całkowitych (OS) u pacjentów leczonych pembrolizumabem w porównaniu do chemioterapii na bazie platyny (przy PD-L1 ≥ 50%).
  • Podczas wirtualnego kongresu ESMO 2020 zaprezentowano wyniki badania III fazy CheckMate–577. Zgodnie z przedstawionymi danymi, zastosowanie leczenia adjuwantowego z wykorzystaniem niwolumabu wiązało się z podwojeniem czasu przeżycia wolnego od choroby u pacjentów poddanych resekcji z powodu raka przełyku lub raka połączenia żołądkowo-przełykowego, w porównaniu do placebo.
  • Wyniki III fazy  badania klinicznego CheckMate-649  zaprezentowane na tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) sugerują, że immunochemioterapia może stać się wartościową opcją terapeutyczną w leczeniu I linii zaawansowanego raka żołądka i nowotworów złośliwych przełyku. Okazało się, że zastosowanie immunoterapii niwolumabem w połączeniu z chemioterapią wiązało się z wydłużeniem czasu wolnego do progresji (PFS) i całkowitego czasu przeżycia (OS) we wspomnianej grupie chorych. Efekt terapeutyczny niwolumabu w połączeniu z chemioterapią zaobserwowano w całej badanej populacji pacjentów, ale skuteczność była największa w przypadku ekspresji PD-L1 na poziomie co najmniej 5 (CPS≥5).
  • Przedstawione podczas kongresu ESMO zaktualizowane dane z fazy III badania PACIFIC wskazują na trwałe korzyści ze stosowania durwalumabu jako leczenia konsolidującego po radiochemioterapii u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w stadium III). Zgodnie z zaprezentowanymi podczas ESMO doniesieniami, po okresie 4 lat obserwacji udało się uzyskać bezprecedensowy wskaźnik przeżycia całkowitego (OS) – blisko 50% pacjentów biorących udział w badaniu pozostaje przy życiu po okresie czterech lat obserwacji.

źródło: https://www.esmo.org/

Powiązane materiały
fundacja nadzieja
„Immunoterapia ratuje życie!” – zaproszenie na konferencję
immunoterapia nowotworów 2023 konferencja
Immunoterapia nowotworów 2023 – konferencja dla lekarzy
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
tydzień świadomości czerniaka 2023
Tydzień Świadomości Czerniaka 2023