Home > Baza wiedzy > Immunoterapia raka nerki – najnowsze doniesienia

Immunoterapia raka nerki – najnowsze doniesienia

połączona immunoterapia raka nerki

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywną opinię rekomendującą zatwierdzenie kombinacji immunoterapii (niwolumab plus mała dawka ipilimumabu) w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z pośrednio lub niekorzystnie rokującym zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC). Zalecenie Europejskiej Agencji Leków zostanie przełożone pod ocenę Komisji Europejskiej (KE), która jest ciałem posiadającym uprawnienia do rejestracji leków na terenie Unii Europejskiej. Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków dotycząca skojarzonej immunoterapii raka nerki opiera się na pozytywnych danych pochodzących z badania klinicznego fazy III CheckMate 214.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 roku immunoterapię złożoną (tzw. combo) ipilimumabu z niwolumabem jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z pośrednio lub niekorzystnie rokującym zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC) zatwierdziła (na terenie USA) amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA).

IMMUNOTERAPIA “COMBO”: IPILIMUMAB + NIWOLUMAB W RAKU NERKI

W 2017 roku przeprowadzono badanie kliniczne II fazy, które potwierdziło, że równoczesne zastosowanie dwóch cząsteczek immunokompetentnych (tzw. combo) zwiększa odsetek pacjentów reagujących na immunoterapię zaawansowanego raka nerki. Wyniki przełomowego badania, w którym wzięło udział 100 pacjentów zostały opublikowane na łamach “Journal of Clinical Oncology”.

W jego toku, zespół specjalistów z Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center – University of Texas Southwestern Medical Center przetestowali immunoterapię złożoną raka nerki, która obejmowała zastosowanie dwóch nowoczesnych cząsteczek działających na układ immunologiczny – niwolumabu i ipilimumabu.

Jak podają badacze, odsetek chorych, którzy zareagowali na leczenie wzrósł z 20 proc. przy wcześniejszym leczeniu do 40 proc. Odpowiedź na immunoterapię raka nerki utrzymywała się przy tym ponad dwa lata, należy też dodać, iż połowa chorych miała już przerzuty, które powstały podczas wcześniejszej terapii.

Niwolumab był pierwszym inhibitorem PD-1 zaaprobowanym w 28 państwach Unii Europejskiej, którego zastosowanie wykazało korzyść terapeutyczną u dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki, poddanych wcześniejszemu leczeniu. Obecnie immunoterapia niwolumabem jest refundowana w Polsce w leczeniu czerniaka, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina.

Ipilimumab to nowoczesny lek wzmacniający naturalną zdolność organizmu do walki z nowotworem. Jest to specyficzne przeciwciało monoklonalne blokujące receptor CTLA-4 znajdujący się na powierzchni limfocytów T. Jego zablokowanie pozwala na wzmocnienie aktywności cytotoksycznych limfocytów T, niszczących komórki nowotworowe. Ipilimumab jest obecnie refundowany w Polsce w leczeniu zaawansowanego czerniaka.

ZOBACZ: DOSTEP DO IMMUNOTERAPII W POLSCE

IMMUNOTERAPIA RAKA NERKI – REFUNDACJA I DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE

1 maja 2018 roku – zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia – polscy chorzy z zaawansowanym rakiem nerki zyskali dostęp do refundowanego leczenia immunoterapią niwolumabem w ramach programu lekowego “Leczenie raka nerki (ICD-10 C64).”

Immunoterapia raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej niwolumab dostępna jest dla Pacjentów spełniających szereg kryteriów. Najważniejsze z nich to:

  • histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z przeważającym komponentem  jasnokomórkowym;
  • nowotwór nerki w stadium zaawansowanym (miejscowy nawrót lub przerzuty odległe), który nie kwalifikuje się do leczenia miejscowego;
  • udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego leczenia antyangiogennego z wykorzystaniem wielokinazowych inhibitorów (sunitynib, pazopanib, sorafenib);

 

IMMUNOTERAPIA W LECZENIU NOWOTWORÓW NERKI – BAZA WIEDZY

 

Immunoterapia w raku nerki – najnowsze doniesienia, opracował Jarosław Gośliński – redaktor naczelny portalu immuno-onkologia.pl, źródła:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29562145
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=25798

Immunoterapia raka nerki – najnowsze doniesienia
4.7 (94.29%) 7 votes
Powiązane materiały
Stowarzyszenie Gladiator: nowotwory nerek – bez tajemnic
Przełomowa lista refundacyjna: dostęp do immunoterapii raka płuca, raka nerki i chłoniaka Hodgkina
Rejestracja FDA: combo niwolumab + ipilimumab w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym
Leczenie raka nerki – film edukacyjny dla Pacjentów