Home > Baza wiedzy > FDA: Abecma (idecabtagene vicleucel) w leczeniu szpiczaka mnogiego

FDA: Abecma (idecabtagene vicleucel) w leczeniu szpiczaka mnogiego

Abecma

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała terapię anty-BCMA z wykorzystaniem technologii CAR-T cells przeznaczoną dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Dopuszczona do użytku na terenie Stanów Zjednoczonych terapia CAR-T o nazwie Abecma (idecabtagene vicleucel) jest dedykowana chorym z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, u których zastosowano wcześniej przynajmniej cztery różne linie leczenia.

Decyzja FDA została podjęta na podstawienie danych pochodzących z badania klinicznego KarMMa. Okazało się, że blisko trzy czwarte uczestników odpowiedziało na zastosowane leczenie terapią Abecma, a u 28% udało się uzyskać tzw. odpowiedź całkowitą. Abecma to pierwsza komórkowa terapia genowa zatwierdzona przez FDA w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Dla przypomnienia, w lutym 2021 roku FDA zarejestrowała inną terapię CAR-T firmy Bristol Myers Squibb o nazwie Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) w leczeniu pacjentów z opornymi lub nawrotowymi chłoniakami z dużych komórek B (LBCL), którzy przeszli dwie lub więcej linii leczenia systemowego.

PRZEJDŹ DO: TERAPIE CAR-T

źródło: https://www.fda.gov/

Powiązane materiały
terapia CAR-T w świętokrzyskim centrum onkologii
ŚCO uczestniczy w opracowaniu polskiej terapii CAR-T
Terapia CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej
Terapia CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej: rok od pierwszego podania
Breyanzi terapai CAR-T BMS
FDA zarejestrowało nową terapię CAR-T: Breyanzi (lisocabtagene maraleucel)
terapia CAR-T w Polsce
Terapia CAR-T: dostęp, doświadczenia i perspektywy na rynku polskim