Home > Baza wiedzy > Abecma (idecabtagene vicleucel) w leczeniu szpiczaka mnogiego

Abecma (idecabtagene vicleucel) w leczeniu szpiczaka mnogiego

Abecma

Komisja Europejska przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu terapii Abecma (idecabtagene vicleucel; ide-cel) w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego. To pierwsza w tej klasie immunoterapia skierowana przeciw antygenowi dojrzewania limfocytów B (BCMA), wykorzystująca chimeryczny receptor antygenowy (CAR) limfocytów T.

Podstawą dla wydanej przez Komisję Europejską decyzji są dane z prowadzonego na całym świecie, w tym w pięciu krajach Europy, kluczowego badania KarMMa. W toku badania uzyskano szybkie, głębokie i trwałe odpowiedzi na leczenie przy dobrze poznanym i przewidywalnym profilu bezpieczeństwa.

Abecma to terapia CAR-T przeznaczona do leczenia dorosłych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, u których zastosowano wcześniej przynajmniej trzy różne linie leczenia, w tym z zastosowaniem leku immunomodulującego, inhibitora proteasomów oraz przeciwciała anty-CD38 i u których doszło do progresji szpiczaka podczas ostatniej linii leczenia.

Abecma (idecabtagene vicleucel) – terapia CAR-T

Dla przypomnienia, w marcu 2021 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała terapię anty-BCMA z wykorzystaniem technologii CAR-T cells przeznaczoną dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim na terenie Stanów Zjednoczonych.

Terapia CAR-T o nazwie Abecma (idecabtagene vicleucel) na ternie USA jest dedykowana chorym z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, u których zastosowano wcześniej przynajmniej cztery różne linie leczenia.

Decyzja FDA została podjęta na podstawienie danych pochodzących z badania klinicznego KarMMa. Okazało się, że blisko trzy czwarte uczestników odpowiedziało na zastosowane leczenie terapią Abecma, a u 28% udało się uzyskać tzw. odpowiedź całkowitą. Abecma to pierwsza komórkowa terapia genowa zatwierdzona przez FDA w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Warto odnotować, że w lutym 2021 roku FDA zarejestrowała inną terapię CAR-T firmy Bristol Myers Squibb o nazwie Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) w leczeniu pacjentów z opornymi lub nawrotowymi chłoniakami z dużych komórek B (LBCL), którzy przeszli dwie lub więcej linii leczenia systemowego.

PRZEJDŹ DO: TERAPIE CAR-T

źródła:
www.precisiononcologynews.com
www.fda.gov

Powiązane materiały
terapia ide-cel
KE: terapia ide-cel w leczeniu nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T
terapia liso-cel
KE: Rejestracja CAR-T w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B
refundacja terapii CAR-T
Refundacja terapii CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B