Home > Baza wiedzy > KE: skojarzona immunoterapia w raku jelita grubego (dMMR, MSI-H)

KE: skojarzona immunoterapia w raku jelita grubego (dMMR, MSI-H)

skojarzona immunoterapia rak jelita grubego niwolumab

Komisja Europejska zarejestrowała immunoterapię skojarzoną niwolumab plus ipilimumab w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem jelita grubego (w tym odbytnicy) z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA (ang. mismatch repair deficient, dMMR) lub z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (ang. microsatellite instability-high, MSI-H).

Decyzja KE została oparta na wynikach wieloośrodkowego, nierandomizowanego, otwartego badania kohortowego fazy II CheckMate -142. Rejestracja oznacza, że terapia może być stosowana na terenie Unii Europejskiej.

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu raka jelita grubego (w tym odbytnicy) u dorosłych pacjentów z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA lub z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną, po wcześniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na fluoropirymidynie.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE

źródła:

https://www.businesswire.com/
https://ec.europa.eu/

Powiązane materiały
agencja technologii badań medycznych
AOTMiT rekomenduje refundację podwójnej immunoterapii w raku jelita grubego
rak jelita grubego MSI-H dMMR
FDA: immunoterapia w I linii leczenia raka jelita grubego z zaburzeniami MSI-H/dMMR
webinar pzwl rak jelita grubego
Webinar: Rak jelita grubego – aktualne dylematy i problemy w leczeniu
Akademia Raka Jelita Grubego
Akademia Raka Jelita Grubego 2020 – zaproszenie