Home > Baza wiedzy > Refundacja durwalumabu – pozytywna decyzja Prezesa AOTMiT

Refundacja durwalumabu – pozytywna decyzja Prezesa AOTMiT

refundacja durwalumabu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną rekomendację dotyczącą objęcia refundacją leku durwalumab w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) – pod warunkiem obniżenia kosztów leku. Stanowisko Rady Przejrzystości było także pozytywne i jednogłośne.

Rak płuca należy do najgorzej rokujących nowotworów. W raku niedrobnokomórkowym, który stanowi ok. 85% wszystkich nowotworów płuca, najważniejszym czynnikiem rokowniczym jest wyjściowe zaawansowanie nowotworu, a w zaawansowanym stadium – stan sprawności i ubytek masy ciała.

Zdaniem ekspertów – chorzy w III stadium zaawansowania, u których nie można wykonać pierwotnej doszczętnej resekcji z powodu zaawansowania nowotworu lub innych przyczyn, powinni otrzymać radiochemioterapię (RCTH), najlepiej w sekwencji jednoczasowej.

W większości odnalezionych wytycznych (PTOK 2019, NCCN 2019, NCI 2019, SEOM 2018) wskazano, iż u pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie wystąpiła progresja po radiochemioterapii, należy zastosować durwalumab.

Durwalumab stanowi obecnie jedyną opcję leczniczą wymienianą w wytycznych klinicznych jako leczenie uzupełniające u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie doszło do progresji po radykalnej jednoczasowej radiochemioterapii, z zastosowaniem pochodnych platyny.

Decyzję Prezesa AOTMiT oraz Rady Przejrzystości z października 2019 roku oparto m.in. na wynikach badania klinicznego PACIFIC oceniającego zastosowanie durwalumabu w porównaniu z placebo. W badaniu PACIFIC wykazano, iż w 25,2 miesięcznym okresie obserwacji (mediana) stosowanie cząsteczki durwalumab w porównaniu z placebo istotnie statystycznie wydłużało przeżycie całkowite i dodatkowo wiązało się z dłuższym przeżyciem wolnym od progresji choroby.

Rak płuca staje się powoli chorobą przewlekłą. Dziś możliwe jest leczenie radykalne, czyli z intencją wyleczenia, nawet pacjentów w III stadium zaawansowania tej choroby. W przypadku nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca jedną z metod temu służących jest leczenie konsolidujące z zastosowaniem substancji czynnej durwalumab, po wcześniejszej jednoczasowej radiochemioterapii. Leczenie radykalne umożliwia pacjentom powrót do normalnych czynności życiowych, poprawia znacząco jakość ich życia. Są to niezaprzeczalne sukcesy takiej terapii, które stanowią o znaczącym przełomie w medycynie – skomentował prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

źródła:
http://bipold.aotm.gov.pl
materiały prasowe

Powiązane materiały
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji
niwolumab chemioterapia rak pluca ndrp
KE: immunoterapia z chemioterapią w leczeniu resekcyjnego NDRP
CheckMate-9LA badanie kliniczne
ASCO23: wyniki czteroletniej obserwacji z badania fazy III CheckMate-9LA
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce