Home > Baza wiedzy > Refundacja durwalumabu – jest pozytywna decyzja Rady Przejrzystości AOTMiT

Refundacja durwalumabu – jest pozytywna decyzja Rady Przejrzystości AOTMiT

refundacja durwalumabu

Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Ocenty Technologii Medycznych i Taryfikacji uznała za zasadne objęcie refundacją immunoterapii durwalumabem w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) – pod warunkiem obniżenia kosztów leku.

Rak płuca należy do najgorzej rokujących nowotworów. W raku niedrobnokomórkowym, który stanowi ok. 85% wszystkich nowotworów płuca, najważniejszym czynnikiem rokowniczym jest wyjściowe zaawansowanie nowotworu, a w zaawansowanym stadium – stan sprawności i ubytek masy ciała.

Zdaniem ekspertów – chorzy w III stadium zaawansowania, u których nie można wykonać pierwotnej doszczętnej resekcji z powodu zaawansowania nowotworu lub innych przyczyn, powinni otrzymać radiochemioterapię (RCTH), najlepiej w sekwencji jednoczasowej.

W większości odnalezionych wytycznych (PTOK 2019, NCCN 2019, NCI 2019, SEOM 2018) wskazano, iż u pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie wystąpiła progresja po radiochemioterapii, należy zastosować durwalumab.

Durwalumab stanowi obecnie jedyną opcję leczniczą wymienianą w wytycznych klinicznych jako leczenie uzupełniające u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie doszło do progresji po radykalnej jednoczasowej radiochemioterapii, z zastosowaniem pochodnych platyny.

Decyzję Rady Przejrzystości z dnia 28 października 2019 roku oparto m.in. na wynikach badania klinicznego PACIFIC oceniającego zastosowanie durwalumabu w porównaniu z placebo. W badaniu PACIFIC wykazano, iż w 25,2 miesięcznym okresie obserwacji (mediana) stosowanie cząsteczki durwalumab w porównaniu z placebo istotnie statystycznie wydłużało przeżycie całkowite i dodatkowo wiązało się z dłuższym przeżyciem wolnym od progresji choroby.

źródła:
http://bipold.aotm.gov.pl

Powiązane materiały
Sergiusz Nawrocki
Rak płuca w III stopniu zaawansowania – możliwości leczenia
Termedia immunoterapia
Czy można wyleczyć zaawansowanego raka płuca? Prof. Kowalski o durwalumabie
durwalumab immunoterapia
Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii
leczenie konsolidujące rak płuca
Leczenie konsolidujące w raku płuca – wywiad z prof. Kowalskim