Home > Baza wiedzy > Refundacja: immunoterapia w leczeniu uzupełniającym raka urotelialnego

Refundacja: immunoterapia w leczeniu uzupełniającym raka urotelialnego

rak pęcherza refundacja immunoterapii

Nowa szansa dla pacjentów z rakiem pęcherza. Immunoterapia w leczeniu uzupełniającym od listopada refundowana w Polsce.

Z najnowszego Obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia dowiadujemy się, że niwolumab zostaje objęty refundacją w leczeniu uzupełniającym raka urotelialnego naciekającego błonę mięśniową u dorosłych z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥ 1% i z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej cystekomii z cechą R0.

Rak pęcherza – refundacja immunoterapii niwolumabem

Rak pęcherza, z zachorowalnością na poziome ponad 7 tysięcy przypadków rocznie, jest drugim co do częstości nowotworem układu moczowego. W ostatniej dekadzie liczba zachorowań wzrosła o około połowę, i choć w Polsce wciąż jest niższa od średniej europejskiej, umieralność w naszym kraju utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów.

O ile leczenie raka pęcherza na wczesnym etapie zaawansowania nie odbiega w Polsce znacznie od standardów europejskich, sytuacja osób kwalifikujących się do przewlekłego leczenia onkologicznego była do tej pory znacznie bardziej skomplikowana. Polska jest jednym z krajów w Europie, gdzie rak pęcherza rozpoznawany jest w stadium, w którym konieczne jest usunięcie całego pęcherza, (w przypadkach gdy rak nacieka mięśniówkę lub przekracza ścianę pęcherza), dlatego brak dostępu do najnowszych terapii onkologicznych, między innymi immunoterapii w leczeniu uzupełniającym, jest szczególnie ważnym problemem.

Badania dowodzą, że zastosowanie terapii w sekwencji chemioterapia – operacja – immunoterapia zwiększa szanse na całkowite wyleczenia, jednak opcja immunoterapii pooperacyjnej nie była do tej pory refundowana.

– Poszerzenie programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (B.141.)” jest długo wyczekiwaną odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby osób leczonych chemioterapią przedoperacyjną. Daje lekarzom nowe, niezwykle skuteczne narzędzie w walce z rakiem pęcherza, a pacjentom z chorobą w stadium uogólnionym szansę na dłuższe przeżycie, a nawet całkowite wyleczenie – mówi Joanna Konarzewska-Król, dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja, która od ponad siedmiu lat wspiera pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi i edukuje w zakresie możliwości wykorzystania immunoterapii w leczeniu onkologicznym.

I dodaje:

Kolejna terapia, która jest już standardową opcją leczenia w Europie Zachodniej staje się dostępna również w Polsce. Nowa refundacja jest ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji pacjentów z rakiem pęcherza w stadium zaawansowanym.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO – BAZA WIEDZY

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Rak pęcherza moczowego – immunoterapia dla szczęściarzy?
immunoterapia niwolumab rak urotelialany
Prezes AOTMiT: immunoterapia w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”
rak urotelialny
Komisja Europejska: immunoterapia w leczeniu adjuwantowym raka urotelialnego
awelumab
KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego