Home > Baza wiedzy > Rak pęcherza moczowego – immunoterapia dla szczęściarzy?

Rak pęcherza moczowego – immunoterapia dla szczęściarzy?

co w zdrowiu immunoterapia

Pomimo że mamy nowe opcje terapeutyczne w leczeniu chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego, nie są one dostępne dla wszystkich potrzebujących. Nieustannie to podkreślam: na etapie choroby zaawansowanej (nieuleczalnej) optymalnie leczeni mogą być wyłącznie chorzy, którzy mają szczęście – mówi CowZdrowiu prof. Piotr Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

W wywiadzie na łamach cowzdrowiu.pl ekspert przedstawia dostęp do immunoterapii w leczeniu raka pęcherza po niepowodzeniu chemioterapii jako jedną z największych, niezaspokojonych potrzeb pacjentów.

Czego potrzeba do nowoczesnego leczenia raka pęcherza moczowego?

Cały wywiad do przeczytania na: https://cowzdrowiu.pl/

PRZEJDŹ DO: AKTUALNOŚCI

Powiązane materiały
rak pęcherza refundacja immunoterapii
Refundacja: immunoterapia w leczeniu uzupełniającym raka urotelialnego
immunoterapia niwolumab rak urotelialany
Prezes AOTMiT: immunoterapia w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”
rak urotelialny
Komisja Europejska: immunoterapia w leczeniu adjuwantowym raka urotelialnego
awelumab
KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego