Home > Centrum prasowe > Wyniki prac badawczo-rozwojowych nad cząsteczką V-DOS47 opublikowane w „Frontiers in Immunology”

Wyniki prac badawczo-rozwojowych nad cząsteczką V-DOS47 opublikowane w „Frontiers in Immunology”

Helix immunoonkologia polska

Artykuł opublikowany przez międzynarodowy zespół badawczy Helixa w branżowym piśmie „Frontiers in Immunology” opisuje strukturę, budowę i proces działania przełomowej cząsteczki V-DOS47 we wskazaniu leczenia raka piersi oraz innych potencjalnych nowotworów litych. „Frontiers in Immunology” to pismo naukowe udostępniające swoje łamy dla naukowców, badaczy, i klinicystów prezentujących wysoko specjalistyczne badania w obszarze szeroko pojętej immunologii. Pismo jest piątym, najczęściej cytowanym źródłem wśród publikacji z tego obszaru wiedzy.
 

CZĄSTECZKA V-DOS47

V-DOS47 jest koniugatem przeciwciała skierowanego na receptor 2 czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGFR2) z ureazą, co pozwala na selektywne dotarcie do komórek nowotworowych i wytworzenie mikrośrodowiska prowadzącego do ich obumarcia, oszczędzając przy tym zdrowe komórki.

V-DOS47 jest kolejnym, po L-DOS47, potencjalnym lekiem immunologicznym Helixa opartym na platformie Tumour Defence Breaker (DOS47), który obecnie jest przedmiotem badań przedklinicznych we wskazaniu leczenia potrójnie ujemnego raka piersi. Prace badawczo-rozwojowe dotyczące V-DOS47 są wspierane w ramach Umowy o Dofinansowanie z Polskim Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Helix Immuno-Oncology – podmiotem w 100 proc. zależnym od Helix BioPharma Corp.

– Cieszymy się z możliwości przedstawienia wyników naszych prac badawczych dotyczących V-DOS47 na forum branżowym – stwierdził dr Heman Chao, Dyrektor Generalny i Dyrektor ds. Naukowych firmy Helix.

– Działania badawczo-rozwojowe poświęcone V-DOS47, koordynowane przez polską filię, Helix Immuno-Oncology, przebiegają pomyślnie i zgodnie z planem. To kolejny, istotny wkład zespołu polskich specjalistów w rozwój platformy Tumour Defence Breaker (DOS47) – dodaje dr Paweł Wiśniewski, Prezes Helix Immuno-Oncology.

Publikacja badań zespołu Helixa w magazynie „Frontiers in Immunology” jest dowodem uznania osiągnięć firmy w obszarze rozwoju terapii przeciwnowotworowych. Artykuł zatytułowany „Rozwój i charakterystyka koniugatu jednodomenowego przeciwciała wielbłądowatych z ureazą, skierowanego na receptor 2 czynnika wzrostu śródbłonka naczyń” jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej “Frontiers in Immunology”.

Helix Immuno-Oncology Sp. z o.o. (poprzednio Helix Polska) jest firmą specjalizującą się w opracowywaniu immunoterapii przeciwnowotworowych. Jej głównym celem jest rozwój platform technologicznych Tumour Defence Breaker oraz CAR-T do skutecznej immunoterapii nowotworów.

więcej: https://immuno-onkologia.pl/helix-immunooncology-tumor-defense-breaker-cart/
 
 

Wyniki prac badawczo-rozwojowych nad cząsteczką V-DOS47 opublikowane w „Frontiers in Immunology”, źródło: informacja prasowa
Powiązane materiały
Helix immunoonkologia polska
Polsko-amerykańskie partnerstwo w rozwoju terapii CAR-T w Polsce
Helix immunoonkologia polska
Helix Immuno-Oncology S.A. stawia na terapię CAR-T
Helix immunoonkologia polska
Wyniki badań nad cząsteczką V-DOS47 na konferencji naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem
Helix immunoonkologia polska
FDA przyspiesza prace nad badaniem klinicznym dotyczącym L-DOS47