Home > Centrum prasowe > Polska firma biotechnologiczna rozwija technologię, która neutralizuje kwaśne mikrośrodowisko nowotworu

Polska firma biotechnologiczna rozwija technologię, która neutralizuje kwaśne mikrośrodowisko nowotworu

Helix immunoonkologia polska

Polska firma biotechnologiczna Helix Immuno-Oncology intensyfikuje badania nad lekiem, który neutralizuje kwaśne mikrośrodowisko nowotworu, przez co znosi bariery ograniczające funkcjonowanie układu odpornościowego pacjenta. Dzięki innowacyjnej technologii – zastosowana u pacjentów onkologicznych chemioterapia czy immunoterapia – mogą przynieść znacznie lepsze efekty terapeutyczne.

– W tej chwili prowadzimy badania na pacjentach z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, natomiast już wkrótce będą one rozszerzone na pacjentki z rakiem piersi, a w dalszej kolejności na pacjentów z rakiem jelita grubego i trzustki – tłumaczył dr Paweł Wiśniewski w rozmowie dla serwisu newseria.pl

Helix Immuno-Oncology jest obecnie w trakcie pozyskiwania licencji globalnej na połączone technologie Tumour Defence Breaker – DOS47 oraz CAR-T. W ciągu 24–30 miesięcy planuje debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod koniec 2016 roku spółka podpisała listy intencyjne w sprawie budowy Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów. Helix nawiązał współpracę z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz stołecznym Wojskowym Instytutem Medycznym. W skład Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów wejdzie 5 klinik satelitarnych, wykorzystujących laboratoria istniejące w polskich szpitalach.

 

Czytaj więcej o technologii leczenia rozwijanej przez HELIX
 
Wywiad z Prezesem Helixa dr Pawłem Wiśniewskim w serwisie newseria.pl dostępny na:
https://biznes.newseria.pl/news/polska-firma-pracuje-nad,p1278031294
 

Powiązane materiały
Helix immunoonkologia polska
Polsko-amerykańskie partnerstwo w rozwoju terapii CAR-T w Polsce
Helix immunoonkologia polska
Helix Immuno-Oncology S.A. stawia na terapię CAR-T
Helix immunoonkologia polska
Wyniki badań nad cząsteczką V-DOS47 na konferencji naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem
Helix immunoonkologia polska
FDA przyspiesza prace nad badaniem klinicznym dotyczącym L-DOS47