Home > Centrum prasowe > Radomskie Centrum Onkologii prowadzi program z durwalumabem

Radomskie Centrum Onkologii prowadzi program z durwalumabem

radomskie centrum onkologii durwalumab

Radomskie Centrum Onkologii – jako jeden z pierwszych szpitali w kraju – zastosowało nowoczesną metodę immunoterapii cząsteczką durwalumab w leczeniu raka płuca. Lek stosowany jest u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stopniu zaawansowania po chemioradioterapii, u których nie doszło do progresji po zakończeniu leczenia. Celem immunoterapii durwalumabem jest zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby oraz wydłużenie życia pacjenta.

Durwalumab jest przeciwciałem przeciwko PD-L1 (ligandowi receptora zaprogramowanej śmierci). Należy do grupy leków działających na punkty kontrolne odpowiedzi immunologicznej – podobnie jak stosowane już w leczeniu raka płuca pembrolizumab i niwolumab, które są dostępne w ramach programu lekowego, ale w leczeniu choroby w IV stopniu zaawansowania bądź jej nawrotów. Połączenie liganda receptora PD-1 (PD-L1) z receptorem zaprogramowanej śmierci (PD-1) hamuje aktywność limfocytów T i ich namnażanie. Durwalmab nasila odpowiedź limfocytów T, również przeciwnowotworową, poprzez zablokowanie przyłączania liganda PD-L1 do receptora PD-1. Zastosowanie durwalumabu po zakończeniu chemioradioterapii stwarza szanse uzyskania istotnej klinicznie odpowiedzi dzięki zwiększonej dostępności antygenów nowotworowych dla komórek prezentujących antygen – tłumaczy w rozmowie z portalem immuno-onkologia.pl ordynator oddziału onkologii w Radomskim Centrum Onkologii (RCO) dr Tomasz Lewandowski.

PROGRAM ROZSZERZONEGO DOSTĘPU DO IMMUNOTERAPII W RCO

Durwalumab jest obecnie zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, został również pozytywnie zaopiniowany przez Europejską Agencję Leków. Na ten moment, jedyna możliwość dostępu do leku w Polsce to program wczesnego/rozszerzonego dostępu. Z tej możliwości korzysta właśnie Radomskie Centrum Onkologii. Program rozszerzonego dostępu do durwalumabu jest bezpłatny dla Pacjentów.

Korzyść terapeutyczną z leczenia mogą uzyskać chorzy niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania po chemioradioterapii, u których nie doszło do progresji po zakończeniu radioterapii.

Prawdopodobnie niebawem będzie dołączony wymóg ekspresji PDL-1 >/= 1%. Podstawowym celem leczenia jest wydłużenie czasu do progresji choroby, ponieważ korzyść w tym zakresie wykazano w badaniu PACIFIC – dodaje ekspert.

W ostatnich dniach lek podano u 62-letniej mieszkanki Radomia. Najpierw zastosowano u niej chemioradioterapię. Następnie pacjentka zdecydowała się na poddanie się immunoterapii, aby zwiększyć szanse na uniknięcie nawrotu choroby. Durwalumab jest podawany dożylnie w dawkach co dwa tygodnie.

Chcemy leczyć również innych chorych, ale w ramach programu rozszerzonego dostępu każdy chory jest traktowany indywidualnie i musi uzyskać indywidualną zgodę. Potencjalnie do programu mogą być włączeni chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuc w III stopniu zaawansowania bez progresji po chemioradioterapii. Ważne jest również ustąpienie toksyczności dotychczasowego leczenia, stan ogólny oraz nieobecność przeciwskazań np. chorób zapalnych jelit – wyjaśnia dla czytelników portalu immuno-onkologia.pl dr Tomasz Lewandowski z RCO.

Szanse na skorzystanie z leczenia durwalumabem mają również chorzy w innych ośrodkach. Jak udało nam się dowiedzieć – lek podawany był już również w Centrum Onkologii w Warszawie oraz Białymstoku.

Radomskie Centrum Onkologii mieści się przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Radomiu. Leczone są tu m.in.: nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. Pacjenci z nowotworami potrzebują szybkiej diagnostyki oraz dostępu do kompleksowego i nowoczesnego leczenia jak również realizacji tych świadczeń w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie placówka dysponuje bazą 76 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografii, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

 
Radomskie Centrum Onkologii prowadzi program z durwalumabem, opracował Jarosław Gośliński, zdjęcie pochodzi z www.onkologiaradom.pl.

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji