Home > Baza wiedzy > Atezolizumab (immunoterapia anty-PD-L1) w leczeniu raku płuca

Atezolizumab (immunoterapia anty-PD-L1) w leczeniu raku płuca

1 stycznia 2019 roku pojawi się nowa opcja terapeutyczna dedykowana pacjentom z niedrobnokomórkowym rakiem płuca o typie płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym. Ministerstwo Zdrowia – w ramach zaktualizowanej listy refundacyjnej – rozszerzyło program lekowy “Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” o immunoterapię cząsteczką atezolizumab w II linii leczenia. Atezolizumab od nowego roku otrzymają chorzy spełniający kryteria zawarte we wspomnianym programie lekowym. Oznacza to istotne zwiększenie dostępu do refundowanej immunoterapii dla polskich pacjentow zrakiem płuca.

Zmiany na styczniowej liście refundacyjnej skomentowała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Pacjentów z rakiem płuca niezmiernie cieszy pojawienie się na liście dwóch nowych pozycji dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, kryzotynibu w pierwszej linii leczenia oraz atezolizumabu w drugiej linii u pacjentów z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym nowotworem. Aby mówić jednak, o tym że pacjenci z rakiem płuca w Polsce objęci są kompleksowym leczeniem na liście powinien pojawić się także niwolumab w drugiej linii leczenia u chorych z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca (podobnie jak w płaskonabłonkowym). Terapia ta ma udowodnioną badaniami klinicznymi skuteczność, a pacjenci z zaawansowanym rakiem płuca leczeni tym lekiem osiągają wieloletnie przeżycia, co wcześniej było nieosiągalne. Dlatego zgłaszamy konieczność uzupełnienia listy o ten lek – apelują przedstawiciele PKPO.

 

ATEZOLIZUMAB – IMMUNOTERAPIA NIEDROBNOKOMÓKOWEGO RAKA PŁUCA

18 października 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła cząsteczkę anty-PD-L1 atezolizumab do leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie. Zgodnie z decyzją FDA, atezolizumab w tym wskazaniu zaleca się stosować jako kolejną opcję leczenia, u pacjentów z zaburzeniami EGFR lub ALK, u których nastąpiła progresja po wcześniejszej terapii zarejestrowanymi lekami ukierunkowanymi na te aberracje.

Decyzja dotycząca cząsteczki anty-PD-L1 została oparta na dwóch międzynarodowych, randomizowanych i otwartych badaniach klinicznych (OAK, POPLAR), które objęły łącznie 1137 pacjentów z NSCLC. W porównaniu z docetakselem, zastosowanie immunoterapii opartej na atezolizumabie (cząsteczka anty PDL-1) we wskazanej populacji w dwóch badaniach, spowodowało wydłużenie przeżycia całkowitego (OS), odpowiednio o 4,2 i 2,9 miesiąca. Korzyść terapeutyczną obserwowano niezależnie od statusu PD-L1 oraz histologii.

We wrześniu 2017 roku atezolizumab otrzymał dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej. W komunikacie wydanym przez EMA wskazano, że immunoterapia atezolizumabem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, który jest zaawansowany lub rozprzestrzenił się – skuteczniej niż lek porównawczy przedłuża życie pacjentów.

Od 1 stycznia 2019 roku atezolizumab jest dostępny i refundowany w ramach programu lekowego dla polskich pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (o typie płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym) w 2 linii leczenia.
 
zobacz więcej: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA
 

ATEZOLIZUMAB (CZĄSTECZKA ANTY-PD-L1) – RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

W maju 2014 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała atezolizumabowi tytuł terapii przełomowej (ang. Breakthrough Therapy Designation) w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem pęcherza moczowego, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1. Włączenie nowego leku do tej kategorii umożliwia szybsze wydanie przez FDA decyzji o dopuszczeniu leku do obrotu z uwagi na ważny interes społeczny.

W połowie marca 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przyznała status priorytetowej oceny dla cząsteczki atezolizumab stosowanej w immunoterapii pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego, u których nastąpiła wznowa podczas lub po zastosowaniu tradycyjnej chemioterapii. Decyzja została podjęta w oparciu o wyniki badania IMvigor 210, w którym wzięło udział 316 pacjentów, u których w trakcie lub po wdrożeniu chemioterapii z wykorzystaniem platyny wystąpiła progresja choroby. Status priorytetowej oceny (ang. Priority Review) przyznawany jest lekom, które w ocenie agencji FDA posiadają potencjał poprawy bezpieczeństwa i skuteczność leczenia poważnych chorób.

W kwietniu 2017 FDA wydała decyzję o rejestracji atezolizumabu w immunoterapii zaawansowanego raka pęcherza moczowego, oznacza to lek jest dopuszczony do obrotu w tym wskazaniu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Rak pęcherza moczowego jest piątym pod względem częstości rozpoznawania nowotworem złośliwym u mężczyzn i czternastym u kobiet. Szacuje się rocznie dotyka ponad 6000 Polaków. Znaczącym problemem w wielu przypadkach jest zbyt późne rozpoznanie raka pęcherza moczowego, nawracających charakter oraz szybko postępujący przebieg choroby. Rokowania pacjentów u których doszło do wznowy są niepomyślne. Dotychczasowe wyniki badania IMvigor 210 wskazują, iż przeciwciało atezolizumab pozwala odnieść korzyść terapeutyczną u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego, gdzie istnieje pilna potrzeba jakiegokolwiek efektywnego sposobu leczenia.

Atezolizumab (znany również jako MPDL3280A) jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w immunoterapii nowotworów, które przywraca odpowiedź immunologiczną poprzez reagowanie z ligandem receptora programowanej śmierci PD-L1. Immunoterapia raka z wykorzystaniem atezolizumabu umożliwia aktywację komórek limfocytów T oraz może wpływać też na zwykłe komórki.

Warto podkreślić, że skuteczność atezolizumabu badana jest obecnie nie tylko w raku pęcherza moczowego, ale również pod kątem innych typów nowotworów – raka piersi, raka nerki czy w raku płuca.
 
 
Atezolizumab (immunoterapia anty-PDL1) zatwierdzona w niedrobnokomórkowym raku płuca, opracował Jarosław Gośliński, foto flickr.com – licencja CC, źródła:

www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm525780.htm
www.esmo.org/Conferences/Past-Conferences/European-Cancer-Congress-2015/News/Novel-Atezolizumab-Shows-Promise-in-Metastatic-Urothelial-Carcinoma
www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2016-03-15.htm
www.gene.com/media/press-releases/14607/2015-09-26/two-positive-studies-of-genentechs-inves

Atezolizumab (immunoterapia anty-PD-L1) w leczeniu raku płuca
4.2 (84.44%) 9 votes
Powiązane materiały
durwalumab immunoterapia
Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii
niedrobnokomorkowy rak pluca immunoterapia
Niedrobnokomórkowy rak płuca – leczenie i immunoterapia
PORTAL ONKOLOGICZNY ZWROTNIK RAKA
zwrotnikraka.pl: rola przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1
Leki i cząsteczki immunoonkologiczne stosowane w leczeniu raka