Home > Baza wiedzy > Atezolizumab (immunoterapia anty-PDL1) zatwierdzona w niedrobnokomórkowym raku płuca

Atezolizumab (immunoterapia anty-PDL1) zatwierdzona w niedrobnokomórkowym raku płuca

18 października 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła cząsteczkę anty-PDL1 atezolizumab do leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie. Zgodnie z decyzją FDA, atezolizumab w tym wskazaniu zaleca się stosować jako kolejną opcję leczenia, u pacjentów z zaburzeniami EGFR lub ALK, u których nastąpiła progresja po wcześniejszej terapii zarejestrowanymi lekami ukierunkowanymi na te aberracje. Decyzja dotycząca cząsteczki anty PDL-1 została oparta na dwóch międzynarodowych, randomizowanych i otwartych badaniach klinicznych (OAK, POPLAR), które objęły łącznie 1137 pacjentów z NSCLC. W porównaniu z docetakselem, zastosowanie immunoterapii opartej na atezolizumabie (cząsteczka anty PDL-1) we wskazanej populacji w dwóch badaniach, spowodowało wydłużenie przeżycia całkowitego (OS), odpowiednio o 4,2 i 2,9 miesiąca. Korzyść terapeutyczną obserwowano niezależnie od statusu PD-L1 oraz histologii.

zobacz więcej: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA

 

ATEZOLIZUMAB – CZĄSTECZKA ANTY PDL1 – W LECZENIU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO

W połowie marca 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przyznała status priorytetowej oceny dla cząsteczki atezolizumab stosowanej w immunoterapii pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego, u których nastąpiła wznowa podczas lub po zastosowaniu tradycyjnej chemioterapii. Decyzja została podjęta w oparciu o wyniki badania IMvigor 210, w którym wzięło udział 316 pacjentów, u których w trakcie lub po wdrożeniu chemioterapii z wykorzystaniem platyny wystąpiła progresja choroby. Status priorytetowej oceny (ang. Priority Review) przyznawany jest lekom, które w ocenie agencji FDA posiadają potencjał poprawy bezpieczeństwa i skuteczność leczenia poważnych chorób.

W maju 2014 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała atezolizumabowi tytuł terapii przełomowej (ang. Breakthrough Therapy Designation) w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem pęcherza moczowego, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1. Włączenie nowego leku do tej kategorii umożliwia szybsze wydanie przez FDA decyzji o dopuszczeniu leku do obrotu z uwagi na ważny interes społeczny. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, decyzja Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków o wydaniu zezwolenia w sprawie atezolizumabu powinna zapaść do 12 września 2016 roku.

Rak pęcherza moczowego jest piątym pod względem częstości rozpoznawania nowotworem złośliwym u mężczyzn i czternastym u kobiet. Szacuje się rocznie dotyka ponad 6000 Polaków. Znaczącym problemem w wielu przypadkach jest zbyt późne rozpoznanie raka pęcherza moczowego, nawracających charakter oraz szybko postępujący przebieg choroby. Rokowania pacjentów u których doszło do wznowy są niepomyślne. Dotychczasowe wyniki badania IMvigor 210 wskazują, iż przeciwciało atezolizumab pozwala odnieść korzyść terapeutyczną u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego, gdzie istnieje pilna potrzeba jakiegokolwiek efektywnego sposobu leczenia.

 

PRZECIWCIAŁO ATEZOLIZUMAB – IMMUNOTERAPIA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO

Atezolizumab (znany również jako MPDL3280A) jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w immunoterapii nowotworów, które przywraca odpowiedź immunologiczną poprzez reagowanie z ligandem receptora programowanej śmierci PD-L1. Immunoterapia raka z wykorzystaniem atezolizumabu umożliwia aktywację komórek limfocytów T oraz może wpływać też na zwykłe komórki.

Warto podkreślić, że skuteczność atezolizumabu badana jest obecnie nie tylko w raku pęcherza moczowego, ale również pod kątem innych typów nowotworów – raka piersi, raka nerki czy w raku płuca.
 

Atezolizumab (immunoterapia anty-PDL1) zatwierdzona w niedrobnokomórkowym raku płuca, opracował Jarosław Gośliński, foto flickr.com – licencja CC, źródła:

www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm525780.htm
www.esmo.org/Conferences/Past-Conferences/European-Cancer-Congress-2015/News/Novel-Atezolizumab-Shows-Promise-in-Metastatic-Urothelial-Carcinoma
www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2016-03-15.htm
www.gene.com/media/press-releases/14607/2015-09-26/two-positive-studies-of-genentechs-inves
 

Atezolizumab (immunoterapia anty-PDL1) zatwierdzona w niedrobnokomórkowym raku płuca
19 głosów, średnia: 4.58 (wynik: 91%)
Powiązane materiały
durwalumab immunoterapia
ESMO 2017: AstraZeneca przedstawiła wyniki badań dotyczące durwalumabu
Jak wygląda dostęp do immunoterapii raka płuca w Polsce – prof. Paweł Krawczyk
Immunoterapia w leczeniu pacjentów z urotelialnym rakiem pęcherza moczowego
Czynniki predykcyjne dla immunoterapii nowotworów płuca – prof. Paweł Krawczyk